Το "πακέτο" υπηρεσιών "SafeLink" είναι η νέα σειρά προϊόντων της iNSiTU Hellas Ltd. που εξειδικεύoνται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων κατασκευής, φιλοξενίας και υποστήριξης προσωπικών ή εταιρικών web site. Ακόμη παρέχονται υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου με δυνατότητα χρήσης Secure server.


Συγκεκριμένα, η SafeLink παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
  • Αίτηση για καταχώρηση και κατοχύρωση του εταιρικού σας Domain Name της μορφής yourcompany.gr

  • Καταγραφή των εταιρικών σας αναγκών και ιδιαιτεροτήτων.

  • Σχεδιασμό του Web Site σας με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει τον εταιρικό σας χαρακτήρα.Ο σχεδιασμός μας δίνει μεγάλη έμφαση στην ταχεία και εύκολη πλοήγηση του επισκέπτη στις σελίδες σας.

  • Κατασκευή των σελίδων σας έτσι ώστε να είναι καλαίσθητες και ευανάγνωστες.

  • Εγκατάσταση του εταιρικού Virtual Server (Web, Mail,  Ftp) από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της iNSiTU.

  • Καταχώρηση του Web Site σας στα πλέον δημοφιλή Ελληνικά και ξένα search engines.

  • Γρήγορη και εμπεριστατωμένη τεχνική υποστήριξη  για την πληροφοριακή σας υποστήριξή.

Πακέτα Υπηρεσιών

Περιγραφή  Πακέτων

Virtual Server

Personal

Business

Commercial

Commercial Extra

Διαθέσιμος Χώρος Δίσκου

15MB

25MB

30MB

100MB

Αριθμός Email Accounts με δυνατότητα Auto Responder

1 2 5 5

Ψηφιακή Dial Up σύνδεση (ΕΠΑΚ)

OXI OXI NAI NAI

Εμπορική Χρήση

OXI ΝΑΙ NAI NAI

Κόστος Κατασκευής Web Page

OXI OXI OXI OXI

Αποκλειστικό Domain Name της μορφής  www.ονομα.gr

NAI NAI ΝΑΙ ΝΑΙ

Συνεχής/Ταχεία Υποστήριξη

NAI NAI ΝΑΙ ΝΑΙ

Microsoft FrontPage Extension

OXI NAI ΝΑΙ ΝΑΙ

Εισαγωγή στα πλέον Δημοφιλή Search Engines

NAI NAI ΝΑΙ ΝΑΙ

FTP Access

NAI NAI ΝΑΙ NAI

Cgi-Bin (Scripts), ASP, Database Support

OXI OXI ΝΑΙ NAI

Δυνατότητα Χρήσης Επιπλέον Χώρου στο Δίσκο

NAI NAI NAI ΝΑΙ

Real-Time Στατιστικά Κίνησης του Web Site

OXI NAI NAI NAI

Secure Server

OXI OXI NAI NAI

Κόστος ανά μήνα

10 € 20 € 40 € 120 €
.

 Επιστροφή